Pozor, zmena - organizátor upravil termíny takto:

Prihlásiť sa je nutné najneskôr do 16. septembra 2012. (pôvodne do 31. augusta 2012)

Hlasovanie divákov na www.gitariada.sk začína 17. septembra 2012 a končí 27. septembra 2012. (pôvodne 1. - 15. septembra 2012)

Vyhlásenie vybratých finalistov bude 30. septembra 2012 (pôvodne 20. septembra 2012)