Xổ số đã không còn là thuật ngữ quá xa lạ đối với người dân Việt Nam. Xổ số đã được phổ biến tại khắp 3 miền trên tổ quốc, được pháp luật thừa nhận và bảo hộ. Việc chơi xổ số không mang nặng tâm lý...