Hlas som dal Xibalovi, ďalší v poradí by bol denis a potom Marek.
Ostatné nahrávky boli falošné ako divá sviňa alebo rytmicky úplne mimo.
Keď je záujem môžem aj rozpísať čo kde treba opraviť a cvičiť.